VR Refiner

Stopt verlies van benzinedamp
Maak van damp die normaliter retour gaat naar het depot weer bruikbare benzine die terugloopt in de Euro tank.

Stopt verlies van benzinedamp

De onluchting staat niet meer in open verbinding met de buitenlucht maar is voorzien van een druk-vacuumklep.

Houdt waardevolle damp op het station

De damp gaat niet meer terug naar het depot. De dampretour fase l aansluiting is gekoppeld aan de VR Refiner.

Damp wordt weer benzine

De VR Refiner condenseert de damp tot vloeibare benzine door afkoeling.

Houdt het milieu schoon

Er is geen emissie meer van koolwaterstofdamp. Dus geen stank en geen vervuiling meer van de atmosfeer.

Bekijk product

Dampretour Fase III

Dampretour Fase III

De VR Refiner is een apparaat dat de volledige hoeveelheid benzinedamp die in Fase l de opslagtank verlaat, afkoelt tot -40°C.