The best solution

VR REFINER

Stopt verlies van benzinedamp
Maak van damp die normaliter retour gaat naar het depot weer bruikbare benzine die terugloopt in de Euro tank.

 • STOPT VERLIES VAN BENZINEDAMP
  De onluchting staat niet meer in open verbinding met de buitenlucht maar is voorzien van een druk-vacuumklep.

 • HOUDT WAARDEVOLLE DAMP OP HET STATION
  De damp gaat niet meer terug naar het depot. De dampretour fase l aansluiting is gekoppeld aan de VR Refiner.
 • DAMP WORDT WEER BENZINE
  De VR Refiner condenseert de damp tot vloeibare benzine door afkoeling.

 • HOUDT HET MILIEU SCHOON
  Er is geen emissie meer van koolwaterstofdamp. Dus geen stank en geen vervuiling meer van de atmosfeer.

Houdt het milieu schoon!

VR REFINER
DAMPRETOUR FASE LLL

De VR Refiner is een apparaat dat de volledige hoeveelheid benzinedamp die in Fase l de opslagtank verlaat, afkoelt tot -40°C. Hierdoor condenseert de damp tot vloeibare benzine. Deze benzine wordt opgevangen in een kleine tank die periodiek geleegd wordt. De benzine loopt via een retourleiding terug naar de Euro-tank.

De VR Refiner wordt nabij de ontluchtingen geplaatst.
De ontluchtingsleiding van de benzinetanks wordt op de 2” inlaat van VR Refiner aangesloten. De uitlaat van de VR Refiner op de DR Fase l aansluiting voor de tankwagen. De ontluchting wordt voorzien van een PV-klep. De VR Refiner verwerkt alle damp die tijdens het vullen ontstaat. De retourleiding wordt met een T-stuk op de vulleiding aangesloten of direct op het mangatdeksel van de Euro-tank.

 

1. KOELCOMPRESSOR-UNIT
2. SKID FRAME
3. PROCES-UNIT MET CONDENSOR
4. DAMPRETOUR FASE L AANSLUITING

 

5. VULPUNTEN
6. ONTLUCHTINGSLEIDING BENZINETANK
7. RETOURLEIDING
8. AANSLUITING OP MANGATDEKSEL

Alle damp die tijdens het vullen ontstaat, passeert de VR Refiner en wordt gecondenseerd. De tankwagen keert terug naar het depot in een status onder LEL-niveau.

De VR Refiner is ATEX-gekeurd en wordt als plug&play unit geleverd.
Het installeren is daardoor eenvoudig.

De RVS opvangtank heeft een inhoud van 120 ltr.
De hoeveelheid teruggewonnen benzine wordt gemeten.
Het leegloopmoment wordt geprogrammeerd.

De terugleveringen en de hoeveelheden worden digitaal vastgelegd.
Het leegloopmoment wordt gekozen tijdens rustige of sluitingsuren.

De VR Refiner kan op locatie of op afstand worden uitgelezen.

De afmetingen van de VR Refiner zijn 2300 x 1030 x 1900 mm (lxbxh)
Het gewicht bedraagt 600 kg.

DE VOORDELEN VAN DE VR REFINER ZIJN:

 • alle damp wordt verwerkt
 • geen koolwaterstoffen die in de atmosfeer ontsnappen, geen stank meer
 • eenvoudig te installeren
 • praktisch geluidloos
 • eenvoudig onderhoud, controle 1x per jaar, station blijft dan volledig in bedrijf
 • de hoeveelheid teruggewonnen benzine is aantoonbaar en meetbaar
 • continue en bewezen efficiency
 • levert de stationseigenaar geld op
 • terugverdientijd is kort, daarna levert de VR Refiner elk jaar geld op